top of page

Visie en Ambitie

Robin Hoed is een creatief roodborstje die de levens van de mensen in Amsterdam Zuidoost wil verrijken met kunst en cultuur. Tekenen, schilderen, ontwerpen, schrijven, theater, muziek, mode, fotografie en natuur. Kortom: alles komt aan bod bij Robin Hoed. Het is maar net hoe zijn pet staat. Kunst en cultuur heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de kinderen. Verrijkt je leven en is van wezenlijk belang voor ieder samenleving. Ieder kind heeft er recht op om op jonge leeftijd kennis te maken met kunst en cultuur. Kunst geeft nieuwe inzichten. Kunst in het algemeen biedt een specifieke bijdrage aan de realisatie van een brede ontwikkeling. Het is bekend dat kinderen die aan kunst en cultuur doen meer zelfvertrouwen krijgen en dat het hun sociale vaardigheden, motorische en/of cognitieve vaardigheden vergroot. 

Door het organiseren van kunstzinnige activiteiten wil Robin Hoed kinderen uit zuidoost hun talenten laten ontdekken en verder ontwikkelen. Wij zijn van bewust van onze rol in Zuidoost. Ook volwassenen moeten overal in de stad de kracht van kunst ervaren. Onder de volwassenen in Amsterdam Zuidoost zijn veel mensen die nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking komen. Ze hebben te weinig geld, kennen de weg niet, denken dat kunst iets is voor anderen - niet voor hen. Wij willen hierbij een veranderingen brengen. De kracht van Robin Hoed zit hem in laagdrempeligheid, positieve en multidisciplinaire samenwerkingen met leeractiviteiten en vooral heel veel plezier!

 

Niet alleen de kinderen zijn de doelgroep van Robin Hoed, maar ook de ouders.Tijdens de activiteiten kunnen ze samen plezier hebben. Robin Hoed wil de quality-time tussen ouder en kind bevorderen. 

 

Ambitie

Wij zien dat de afstand tussen de verschillende culturen in de buurt alleen maar toeneemt. Terwijl we juist zoveel van elkaar kunnen leren! 

Maar verschil in inkomen, opleidingsniveau en taal barrières zorgen ervoor dat mensen zich distantiëren van de wijk waarin ze wonen en zodoende krijgen ze geen binding met hun omgeving Robin Hoed wil door middel van kunst en cultuur de omgeving een positieve impuls geven en de kloven dichten. Door volwassenen te blijven uitdagen, boeien, stimuleren. Door Kinderen bewust te maken van hun talenten. En hun wereld te vergroten. Zo ontwikkelen we allemaal. En zo groeien we allemaal naar elkaar toe. 

En Robin Hoed is er voor iedereen! Al onze activiteiten zijn gratis. Zodat iedereen zich kennis kan maken met kunst en cultuur in Zuidoost. 

bottom of page